Embed

Ayetlerde Kişisel Gelişim Mesajları

 

   
Binlerce yıllık insanlık birikiminin, tüm kişisel gelişim kitaplarının toplamının zerresi bile olamayacağı muhteşem kitap, Kur'an-ı Kerim'den, kişisel gelişime yönelik (bazı) notlar:

İsra   37:         Kibirli olma, alçak gönüllü davran.
Müddesir 1-5:    Kendini fazla abartma.
Tekvir 25-27:    Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.
Bakara 156:      Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından

                    çıkarma.
Beled 5-6:        Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.
Hucurat 10:      Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden

                    uzaklaştırma.
Muhammed 7:    İyiliği karşılık beklemeden yap.
Rum 21:          Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.
Vakıa 83-87:    Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.
Bakara 263:     Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.
Furkan 63:       Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle.
İnşirah 1-3:     Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.
Maun 4-5:        Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.
Mücadele 7:      Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.
Rahman 7-9:     Çıkarcı olma. Adil davran.
Tekasür 1-2:    Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.
Tevbe 40:        En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.
Fatır 19-22:    Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları

                   görüp rahatla.
Fecr 27-28:     En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.
Hakka 33-35:   Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.
Haşr 10:         Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.
Kalem 1-2:      Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların

                  yararına kullan.
Münafıkun 4:    Bencil olma, tebrik etmeyi bil.
Saff 2:          Yalandan uzak dur.
Yusuf 32-33:   Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına

                   izin verme.
Ankebut 41:     İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.
Al-i İmran 92:  İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir

                   ihtiyaçtır, asla unutma.
En'am 50:       Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme.
En'am 60:       Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.
Felak 1-5:      Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.
Hacc 46:        Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.
İbrahim 42:    Merhametli olmaktan asla vazgeçme.
İsra 23:       Anne ve babana 'off' bile deme.
Nisa 149:      Kendini sürekli övmekten uzak dur.
Yunus 12:      Vazgeçilmez olmadığını kabul et.
Enfal 56:      Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.
Furkan 43:    Heveslerini kendine ilah edinme.
Necm 3:       İnanma duygunu diri tut.
Nisa 58:       Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme
 
 
 
 
Resim www.madameli.com  Adresinden  alındı.

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !